AKTYWNI I SKUTECZNI 2014

     

Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego(ROPPO) przy  współudziale Wydziału Kultury, Sportu i Współpracy z Sektorem
Pozarządowym Starostwa Powiatowego w Ostródzie ogłasza Konkurs "Aktywni  i Skuteczni 2014".


Termin zgłaszania inicjatyw przez Organizacje Pozarządowe za 2014 r.  upływa z dniem 10 marca, godz. 15:00.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 20 marca podczas IX Forum  Organizacji Pozarządowych.


Regulamin Konkursu
Karta Zgłoszenia 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska