Burmistrz Miasta Ostródy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w roku budżetowym 2015

     

Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w roku budżetowym 2015


http://bip.warmia.mazury.pl/ostroda_gmina_miejska/354/2015_/

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska