Otwarty konkurs ofert na prowadzenie w 2019 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

     

Zarząd Powiatu w Ostródzie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu w 2019 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Powiatu Ostródzkiego.

Oferty należy złożyć do dnia 27.11.2018 roku do godz. 15:00 na adres: Starostwo Powiatowe  w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska