ANKIETA

Ankieta dotycząca działalności organizacji pozarządowych w powiecie ostródzkim.

Ogłoszenia i Konkursy

 • Burmistrz Miasta Ostródy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w roku budżetowym 2015

  play Czytaj więcej
 • Ogłoszenie nr 2 Otwartego Konkursu Ofert 2015

  Ogłoszenie nr 2 Otwartego Konkursu Ofert 2015

  play Czytaj więcej
 • OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU MIKRODOTACJI FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE W ROKU 2015

  OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU MIKRODOTACJI FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE W ROKU 2015

  play Czytaj więcej
 • XVII Warmińsko – Mazurskie Dni Rodziny „Rodzina drogowskazem życia”

   

   

   

  19 lutego 2015 r. odbyło się seminarium wprowadzające w temat XVII Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny

  play Czytaj więcej
 • Ogłoszenie Konkursu Ofert na Zadania Publiczne w Roku 2015

  Ogłoszenie Konkursu Ofert na Zadania Publiczne w Roku 2015

  play Czytaj więcej
 • "Ogólnopolski Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2015" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

  "Ogólnopolski Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2015" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.


  Celem konkursu jest wsparcie projektów organizacji pozarządowych, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

  play Czytaj więcej
 • AKTYWNI I SKUTECZNI 2014

  Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego(ROPPO) przy  współudziale Wydziału Kultury, Sportu i Współpracy z Sektorem  Pozarządowym Starostwa Powiatowego w Ostródzie ogłasza Konkurs "Aktywni  i Skuteczni 2014".

  play Czytaj więcej
 • Ogłoszenie o naborze kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

  Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 (KM RPO WiM 2014-2020).

  play Czytaj więcej
 • Konkurs na stanowisko dyrektora w DPS Molza

  Stowarzyszenie Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia Region Warmińsko-Mazurski ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Molzie

  play Czytaj więcej
 • Konkurs promujący wolontariat

  Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu zaprasza do udziału w XIV edycji konkursu promującego wolontariat na Warmii i Mazurach.

  play Czytaj więcej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska