ANKIETA

Ankieta dotycząca działalności organizacji pozarządowych w powiecie ostródzkim.

Konsultacje społeczne w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Ostródzkiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego Na Rok 2019

     

ZAPRASZAM


organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag i opinii dot. „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Ostródzkiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2019".

            Uwagi i opinie można zgłaszać w formie pisemnej w terminie: od 20.09.2018 r. do 05.10.2018 r. do Wydziału Rozwoju Lokalnego Starostwa Powiatowego w Ostródzie (adres do korespondencji: 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5) lub mailem na adres: j.kwiatkowska@powiat.ostroda.pl.
O terminie decyduje data wpływu. Opinie, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

            Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Ostródzie.

 

 

 

Starosta Ostródzki

Andrzej WiczkowskiZałączniki do pobrania:

1. Roczny Program Współpracy na 2019 r.
2. Formularz konsutlacji społecznych
3. Ogłoszenie konsultacji Rocznego Programu Współpracy

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska