XI EDYCJAKONKURSU "GODNI NAŚLADOWANIA"

     

Czas pochwalić się swoimi osiągnięciami. Rusza XI Edycja Konkursu " Godni Naśladowania", którego organizatorem jest Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego". Zgłoszenia można przesyłać do 31 lipca 2014 r.

Już po raz jedenasty Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza konkurs, którego ideą jest promowanie najlepszych inicjatyw organizacji pozarządowych oraz samorządów w zakresie współpracy z III sektorem. Konkurs "Godni Naśladowania" honorowym patronatem objął Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na dorocznej Konferencji Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego  w dniu  września r. w Olsztynie. 
Zgłoszenia należy przesyłać do 31 lipca 2014 r. na adres:

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Marka Kotańskiego 1, 10-167 Olsztyn

lub w przypadku wersji elektronicznej na adres:
godninasladowania@gmail.com 


Szczegóły konkursu oraz formularze zgłoszeniowe: 

Kategoria_I_najlepsza_inicjatywa_NGO.doc

Kategoria_II_najlepsza_inicjatywa_JST.doc


Kategoria_III_najlepiej_dzialajacy_podmiot_dialogu.doc

Kategoria_IV_najlepsza_inicjatywa_na_rzecz_osob_starszyc.doc

Kategoria_V_animator_spoleczny.doc

Kategoria_VI_najlepszy_produkt_ekonomii_spolecznej.doc

Kategoria_VII_najlepsza_inicjatywa_NGO_charakter_miedzyn.doc

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska