Spotkanie dot. zasad udziału w konkursie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2015

     

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie informacyjne dot. zasad udziału w konkursie  Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2015 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Spotkania zostaną przeprowadzone:

w Olsztynie - 10 grudnia br., w sali widowiskowej Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, ul. Parkowa 1, czas trwania:  godz. 9.30 – 13.00; oprócz prezentacji i dyskusji nad udziałem w konkursie FIO, pod koniec spotkania zostanie przedstawiona działalność Punktu Informacji Funduszy Europejskich w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 (15 min).

w Ełku - 10 grudnia br., w sali sesyjnej Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4,  czas trwania w godz. 16.00- 19.00.

Wymagane jest potwierdzenie uczestnictwa  w ww. spotkaniach do dnia 8 grudnia br.:


kontakt  w Olsztynie – Elżbieta Mierzyńska, Biuro ds. Organizacji Pozarządowych i Kombatantów, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
tel. 89/512 58 76 (mail: elzbieta.mierzynska@warmia.mazury.pl).


kontakt w Ełku – Małgorzata Król, Biuro Regionalne Urzędu Marszałkowskiego,
tel. 87/ 621 65 32 (mail: m.krol@warmia.mazury.pl)

 

 

Program spotkania:

Zostaną przedstawione zasady realizacji zadań/projektów w ramach konkursu FIO 2015, dotyczące głównie następujących kwestii:

- podmiotów uprawnionych i nieuprawnionych do udziału w konkursie,

- zasad wypełniania ofert, otrzymania dotacji,

- kryteriów ogólnych i szczegółowych oceny,

- procedury oceny i przyznawania dotacji oraz komponentów.


Dodatkowo  przedstawiona zostanie prezentacja dotycząca zagadnień logiki projektowej takich jak m.in. wyjaśnienie myślenia projektowego, opracowanie projektów w kontekście rozumienia logiki projektu, planowanie działań, tworzenie harmonogramu i budżetu projektu.


Spotkanie prowadzić będą: pan Stefan Kołucki z Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz ekspert -  Pani Monika Michniewicz.


Realizatorem organizacyjnym spotkań jest Biuro ds. Organizacji Pozarządowych i Kombatantów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.  

 

 

Joanna Glezman

Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

 

Biuro ds. Organizacji Pozarządowych i Kombatantów 

 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

WOJEWÓDZTWA

WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

 

10-447 Olsztyn

ul. Głowackiego  17

 

NIP: 739-29-65-551

REGON: 510 75 03 09

 

T: +48 89 512 58 80 

F: +48 89 512 58 76 

E: op@warmia.mazury.pl 

W: www.wrota.warmia.mazury.pl

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska