KONKURS NA NAJLEPSZĄ INICJATYWĘ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH „AKTYWNI I SKUTECZNI 2014”

     

Konkurs Na Najlepszą Inicjatywę Organizacji Pozarządowych „Aktywni i Skuteczni 2014”

 

W dniu 20 marca 2015 roku w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie odbyło się IX Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego.
Kapituła Konkursu „Aktywni i Skuteczni 2014” w składzie: Jolanta Dakowska,
Anna Gazda, Magdalena Klukowska, Grzegorz Kastrau, Edward Miecznik, spośród złożonych wniosków za najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych powiatu ostródzkiego uznała:

 

I miejsce:         „Warsztaty krajoznawcze”
Zachodniomazurskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych
i Pilotów Wycieczek, z Ostródy

 

II miejsce:        „Organizacja Festiwalu Młodych Talentów i Integracji Osób Niepełnosprawnych oraz integracja społeczności lokalnej
poprzez szkołę pieczenia, gotowania potraw regionalnych”

Sotwarzyszenie Społeczno-Kulturalnej „MOZAIKA”, z Miłomłyna

 

III miejsce:      „Cztery Pory Roku 2014”
Morąskie Stowarzyszenie Biegowe „Finisz Morąg”, z Morąga

 

Nagrody i dyplomy wręczył Starosta Ostródzki Andrzej Wiczkowski z Przewodniczącym ROPPO Edwardem Miecznikiem.
Gratulujemy wspaniałych inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe dla mieszkańców powiatu ostródzkiego.

 

Wydział Kultury, Sportu i Współpracy z Sektorem Pozarządowym


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska