Uroczysta Inauguracja XVII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny

     

Uroczysta Inauguracja XVII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem: „Rodzina drogowskazem życia”. odbyła się 15 maja 2015 r. w Olsztynie. Wydział Kultury, Sportu i Współpracy z Sektorem Pozarządowym Starostwa Powiatowego w Ostródzie.  Tradycyjnie Organizatorzy ogłosili Konkursy, do udziału w których serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. Prosimy również  o upowszechnianie informacji w środowiskach lokalnych Państwa szkół, organizacji pozarządowych, w urzędach, kołach wolontariatu, wśród przyjaciół, którzy lubią kolejne artystyczne wyzwania.

Organizujemy III Powiatową Wystawę Prac Plastycznych, Grafiki Komputerowej  oraz Prac Literackich w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie,   ul. Jana III Sobieskiego 9 (sala konferencyjna) w dniu 24 czerwca 2015 r. Okolicznościowe dyplomy wręczone zostaną o godz.10.00.

Prace zgodnie z regulaminem przekażemy Przedstawicielom Wojewódzkiego Organizatora. Autorzy tekstów literackich będą mogli je zaprezentować uczestnikom wystawy. Już dziś zapraszamy.

Prace prosimy przynieść do Wydziału Kultury, Sportu i Współpracy z Sektorem Pozarządowym Starostwa Powiatowego w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 9,       pok. 213 w godz. 8.00 – 15.00. Ostatni dzień przekazania prac to 22 czerwca 2015 r., godz. 12.00.

Kontakt: Jolanta Dakowska, 89 642-98-48. Za udział w konkursie przygotujemy szkołom, placówkom oświatowym, organizacjom pozarządowym pamiątkowe dyplomy Starosty Ostródzkiego.

W załączeniu regulaminy Konkursów: 

regulamin-XII-konkursu-literackiego-Kopia.pdf

XII Wojewódzki KONKURS PLASTYCZNY I GRAFIKI KOMPUTEROWEJ „ P O T E N C J A Ł M I Ł O Ś C I W R O D Z I N I E G O Ś C I.pdf

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska