Powiatowy Dzień Bibliotekarza

     

13 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej w ostródzkim zamku odbyło się spotkanie z okazji Powiatowego Dnia Bibliotekarza, które zorganizowane zostało przez dwie biblioteki publiczne działające w naszym mieście - powiatową i miejską, i w którym wzięli udział bibliotekarze z bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznej z naszego miasta oraz z bibliotek publicznych powiatu ostródzkiego.
Gośćmi byli: Burmistrz Ostródy Czesław Najmowicz, Starosta Ostródzki Andrzej Wiczkowski, Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Paliński, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Ryszard Iwaniec i panie radne z tej komisji: Anna Monist i Anna Rutkiewicz, Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Współpracy z Sektorem Pozarządowym Jolanta Dakowska, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie Andrzej Marcinkiewicz, który jednocześnie reprezentował Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina i odczytał życzenia przesłane przez Pana Marszałka bibliotekarzom z naszego powiatu.
W spotkaniu uczestniczyli również dyrektorzy: Centrum Kultury Julian Pawłowski i Muzeum w Ostródzie Marek Jankowski oraz współpracownicy, przyjaciele i wolontariusze związani z bibliotekami organizującymi wydarzenie.
Podczas spotkania Łukasz Ślusarczyk, wicedyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, wygłosił prelekcję "Rola bibliotek publicznych w środowisku lokalnym z uwzględnieniem funkcji biblioteki powiatowej", a Marta Zwalińska, dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie, zaprezentowała biblioteki naszego powiatu.
Tekst i zdj.: Miejska Biblioteka Publiczna
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska