XII OLIMPIADA ZDROWY STYL ŻYCIA

     

XII OLIMPIADA ZDROWY STYL ŻYCIA ,odbyła się 16.06.2015r. w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie. Zaproszenie przyjęli Wicekurator Oświaty Dorota Anuszkiewicz, Naczelnik Oświaty Gminy Ostróda Joanna Roman, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Zdzisław Sokołowski oraz Anna Skiba, Kierownik Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Radosław Gruss oraz Marcin Milkowski, Prezes PCK w Ostródzie Krzysztof Krześniak, Kierownik Biura PCK w Ostródzie Stanisław Makowski z Grupą Ratownictwa, Dyrektorzy Szkół Promujących Zdrowie: Bożena Bohdziewicz, Mariola Jarmołowicz, Grażyna Lipińska, Dorota Urban, Beata Prusinowska z przedstawicielami społeczności szkół i placówek oświatowych, media. Gospodarzem spotkania był Wicestarosta Ostródzki, Edmund Winnicki.
W programie:
  • Pokaz pomocy przedmedycznej, grupa ratownictwa PCK w Ostródzie
  • Sprawozdanie z realizacji zadań XII Olimpiady „Zdrowy Styl Życia”, dyrektorzy szkół
  • Program artystyczny: występ Chóru Szkolnego Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Tyrowie; wiersz piosenka Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ostródzie; „Bajka o Łaciatym Słoniku” Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ostródzie; „Ostródzka Syrenka” Zespołu Teatralnego z Zespołu Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych; „Wyśpiewaj Zdrowie Zespół Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu
  • Podziękowanie dla nauczycieli w postaci dyplomów wręczyli Edmund Winnicki Wicestarosta Ostródzki i Dorota Anuszkiewicz Wicekurator Oświaty w Olsztynie.
Piękne występy artystyczne dzieci ze szkół i placówki oświatowej podobały się wszystkim zgromadzonym na uroczystości. Przy zdrowym poczęstunku zakończyliśmy podsumowanie Olimpiady „Zdrowy Styl Życia” 2015.Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska