Regulamin funkcjonowania i korzystania z pomieszczeń Centrum Użyteczności Publicznej, Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ulicy Jana III Sobieskiego 9 w Ostródzie

     

Regulamin funkcjonowania i korzystania z pomieszczeń Starostwa Powiatowego w budynku Centrum Użyteczności Publicznej zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z pomieszczeń Centrum Użyteczności Publicznej mieszczącego się przy ul. Jana III Sobieskiego 9 w Ostródzie, zwanego dalej CUP.


 Regulamin CUP wersja obowiązująca od 20.10.2015.pdfZałączniki:
1. umowa użyczenia pomieszczenia.doc
2. wniosek u użyczenie pomieszczeń.doc
3. protokół przekazania.doc
4. Wniosek o użyczenie pomieszczeń sal konferencyjnych Starostwa Powiatowego.doc
5. umowa o użyczenie sal konferencyjnych.doc
6. wniosek o użyczenie sal konferencyjnych.doc

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska