UWAGA!!! Nabór wniosków o użyczenie pomieszczeń CUP + regulamin

     

W związku ze zbliżającym się terminem wygaszenia dotychczasowych umów na użyczenie pomieszczeń Centrum Użyteczności Publicznej oraz wprowadzeniem nowego Regulaminu funkcjonowania i korzystania z pomieszczeń Centrum Użyteczności Publicznej przy ulicy Jana III Sobieskiego 9 w Ostródzie.

ZAPRASZAMY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE POWIATU OSTRÓDZKIEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O UŻYCZENIE POMIESZCZEŃ CENTRUM UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ


Wnioski należy złożyć do dnia 9.05.2016 r. godz. 15:00, w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda, pok. 133.

W przypadku przesłania wniosku pocztą, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego.


W załączeniu :
1. Regulamin funkcjonowania i korzystania z pomieszczeń Centrum Użyteczności Publicznej
2. Umowa użyczenia pomieszczenia
3. Protokoł przekazania pomieszczenia
4. Wniosek o użyczenie pomieszczenia
5. Karta oceny wniosku o użyczenia pomieszczeń CUP
6. Umowa o użyczenia sali konferencyjnej
7. Wniosek o użyczenie sal konferencyjnych
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska