ANKIETA

Ankieta dotycząca działalności organizacji pozarządowych w powiecie ostródzkim.

1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu w 2017 roku dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Ostródzkiego

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu      w 2017 roku dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Ostródzkiego.


Zarząd Powiatu w Ostródzie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu w 2017 roku dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Ostródzkiego.

Oferty należy złożyć do dnia 17 listopada 2016 roku do godz. 15:00 na adres:
Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ul. Jana III Sobieskiego 5
14-100 Ostróda

Uwaga nowe wzory oferty, sprawozdania oraz umowy.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska