Konkursy ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w 2018 roku (Fundusze Centralne, Fundusze Wojewódzkie oraz Fundusze Prywatne)

     

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817, z późn. zm.) organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o dofinansowanie zadania na 2018 rok zgodnie z poniższą tabelą.

FUNDUSZE CENTRALNE

Nazwa zadania

Termin złożenia oferty

Szczegóły oferty

Konkurs MON: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

do 12.04.2018r.

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2172261.html

Dodatkowy nabór wniosków w programie MSiT „Sport Wszystkich Dzieci”

do 04.04.2018r.

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2172180.html

Program „Klub” na rok 2018 w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży

do 08.05.2018r.

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2172179.html

Konkurs MZ: Edukacja pracowników ochrony zdrowia w zakresie zasad zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej

do 10.04.2018r.

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2171529.html

Konkurs MSWiA: Organizacja 7-dniowych turnusów profilaktyki chorób i promocji aktywności fizycznej

do 13.04.2018r.

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2171139.html

Konkurs MSWiA: Organizacja warsztatów dotyczących pozyskania wiedzy z zakresu zagrożeń wynikających z niewłaściwego odżywiania i braku aktywności fizycznej

do 13.04.2018r.

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2171138.html

Konkurs MSZ: „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2018”

do 11.04.2018r.

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2170660.html

Konkurs MSiT: Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży

do 31.10.2018r.

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2169694.html

Konkurs UKdSiOR: Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

do 27.04.2018r.

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2141570.html

Konkurs MSiT: „Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2018”

do 15.06.2018r.

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2156303.html

Konkurs MSiT: Szkolenie i współzawodnictwo zawodników kadry wojewódzkiej

do 30.06.2018r.

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2155959.html

Konkurs MSiT: Program dofinansowania zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy

do 31.10.2018r.

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2151203.html

Konkurs MSiT: Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych

do 31.10.2018r.

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2151094.html

 

 

FUNDUSZE WOJEWÓDZKIE

Nazwa zadania

Termin złożenia oferty

Szczegóły oferty

Konkursy dotacyjne na dofinansowanie działań związanych z ochroną środowiska Warmii i Mazur

do 29.06.2018r.

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2150018.html

 

FUNDUSZE PRYWATNE

Nazwa zadania

Termin złożenia oferty

Szczegóły oferty

Ruszył nabór wniosków do mPotęgi: czekają granty do 8 tys. zł na naukę matematyki

do 09.05.2018r.

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2171445.html

Konkurs grantowy "Inicjatywy Po Stronie Natury" rozpoczęty! Granty w wysokości nawet 25 tys. zł

do 26.04.2018r.

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2172375.html

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska