Nieodpłatna pomoc prawna w CUP

     

           W związku z nowym brzmieniem ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z pomocy skorzystać może każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Ważne informacje ww. sprawie w załączniku. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z usług nieodpłatnej pomocy prawnej, jak i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Na terenie Powiatu Ostródzkiego zostały uruchomione następujące punkty, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

1) w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 9, pokój 226

2) w Bibliotece Miejskiej w Morągu, ul. Ogrodowa 16

3) w Urzędzie Miejskim w Ostródzie, ul. Mickiewicza 24, pokój 210

4) w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 9, pokój 226

 

Prawnicy udzielają nieodpłatnych porad prawnych (w punktach 1-3) oraz świadczą nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (w punkcie 4) od poniedziałku do piątku: w punktach 1-3 w godzinach: od 9.00 do 13.00, w punkcie 4 od 13.00 do 17.00 z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska