Zaproszenie na konsultacje społeczne projektu Strategii województwa warmińsko-mazurskiego.

     

 

W imieniu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Powiatu Ostródzkiego zapraszamy do uczestnictwa w konsultacjach społecznych projektu strategii „Warmińsko – Mazurskie 2030, Strategia rozwoju społeczno – gospodarczego”. 

Do uczestnictwa w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucje kultury, przedsiębiorców a także przedstawicieli fundacji i stowarzyszeń oraz mieszkańców powiatu ostródzkiego. Konsultacje mają na celu prezentację projektu strategii oraz stanowić będą  forum dyskusyjne nad założeniami rozwoju województwa do roku 2030.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 5 lipca 2019 r. od godz. 14.00 w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 9.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 2 lipca 2019 r. na adres e-mail: s.bednarski@powiat.ostroda.pl  lub telefonicznie: 89 642 98 52
 
 
Informacje nt. konsultacji, projekt strategii oraz formularz konsultacyjny znajdują się na stronie internetowej: https://strategia2030.warmia.mazury.pl/konsultacje-spoleczne/
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska