ANKIETA

Ankieta dotycząca działalności organizacji pozarządowych w powiecie ostródzkim.

XV Plener Malarski ZATRZYMAĆ PIĘKNO

     

Szanowni Państwo!
Starosta Ostródzki serdecznie zaprasza na wernisaż podsumowujący
XV Plener Malarski ZATRZYMAĆ PIĘKNO,
który odbędzie się dnia 28 czerwca 2019 r.
w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie
przy ul. Jana III Sobieskiego 9
o godz. 17:00.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska