Konsultacje społeczne projektu strategii rozwoju województwa: Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego.

     

 

5 lipca 2019 roku w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie odbyło się kolejne spotkanie w ramach z cyklu konsultacji społecznych projektu strategii rozwoju województwa: Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego. Spotkanie otworzył Starosta Ostródzki –  Andrzej Wiczkowski wraz z Wicestarostą Janem Kacprzykiem, w następnej kolejności głos zabrali: Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego – Gustaw Marek Brzezin, Lidia Wójtowicz – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Wsparciem merytorycznym służył ekspert dr hab. Wojciech Dziemianowicz, profesor Uniwersytetu Warszawskiego.                      

W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele  m.in. samorządu, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych oraz biznesu. Konsultacje miały charakter otwarty, każdy z przybyłych gości mógł wziąć udział w dyskusji i wyrazić swoją opinię na temat kształtowania przyszłej strategii rozwoju województwa.

Tekst/Foto:
Sebastian Bednarski

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska