Informacja o wstrzymaniu rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego 21.02.2020 r. na zadania publiczne realizowane w 2020 r.

     

Ostróda, 25.03.2020 r.

 

 

 

 

Informacja o wstrzymaniu rozstrzygnięcia

Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego 21.02.2020 r.

na zadania publiczne realizowane w 2020 r.

 

 

W związku z utrzymującym się stanem epidemii wywołanym rozprzestrzenianiem się  wirusa SARS-Co-V-2 zwanego koronawirusem, Zarząd Powiatu w Ostródzie na posiedzeniu w dniu 25.03.2020 r.  postanowił o wstrzymaniu rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Sytuacja epidemiologiczna w kraju powoduje, że zlecenie zadań organizacjom pozarządowym może być zagrożone nieosiągnięciem przez nie zakładanych rezultatów, wykonania zadania w niepełnym zakresie, a także wiązać się z problemami ich rozliczenia.

 

 

 

                                                                                                                 Zarząd Powiatu w Ostródzie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska