Od 1 lipca wyłącznie elektroniczny KRS dla NGO z działalnością gospodarczą

     

Elektronizacja rejestru przedsiębiorców miała nastąpić dużo wcześniej. O przepisach pisaliśmy w lutym 2020 roku - zobacz: Zmiany w funkcjonowaniu Krajowego Rejestru Sądowego ważne dla NGO-sów z działalnością gospodarczą

Termin przesuwano - ostatni raz na 1 lipca 2021 roku. Z naszej korespondencji z Ministerstwem Sprawiedliwości wynika, że nie będzie kolejnego przesunięcia. Co jeszcze dowiedzieliśmy się od resortu?


Więcej informacji pod linkiem
https://publicystyka.ngo.pl/od-1-lipca-wylacznie-elektroniczny-krs-dla-ngo-z-dzialalnoscia-gospodarcza

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska