Sprawozdanie finansowe. Zbliża się przesunięty termin sporządzenia i podpisania. Przypominamy!

     

Sporządź i podpisz sprawozdanie finansowe
To pierwsza rzecz, którą musimy zrobić - policzyć i włożyć w odpowiednie miejsca we wzorze sprawozdania różne liczby, zebrać dodatkowe informacje.
Teraz zebrane liczby muszą zostaw zachowane w odpowiednim formacie. Sprawozdanie roboczo możemy sporządzić właściwie w dowolny sposób, z wykorzystaniem dowolnego programu - może to być program księgowy lub np. arkusz excel. Możemy to zrobić nawet na kartce i z kalkulatorem w ręku! Ale zestawione w odpowiedni sposób liczby trzeba będzie przenieść do określonego elektronicznego formatu - tzw. struktury logicznej.
Jeszcze raz podkreślamy - to co do tej pory (to co powyżej) musicie zrobić do 30 czerwca. Standardowo sporządzaliśmy i podpisywaliśmy sprawozdanie do końca marca, ale w tym roku terminy są przesunięte. Jednak nawet przesunięty termin kiedyś mija i ten dzień właśnie się zbliża.
Nie zapomnijcie o sporządzeniu i podpisaniu sprawozdania finansowego do 30 czerwca (ta data dotyczy większości NGO-sów - tych, które mają rok obrotowy taki sam jak kalendarzowy).
Nie wszyscy korzystają z przesuniętych terminów w 2021 roku. Część NGO-sów radzi sobie ze sprawozdaniem finansowym w terminach standardowych, a część działa po prostu we własnym tempie. Pamiętajmy: przesunięcie terminów daje nam możliwość dłuższej pracy nad sprawozdaniem, ale wcale z tej możliwości nie musimy korzystać.
Przy zatwierdzaniu sprawozdania ważne jest to, że nadal działamy w epidemii. Może (ale nie musi) oznaczać to problemy z organizowaniem analogowych spotkań. Rozwiązaniem tych problemów są spotkania online. Ćwiczymy je od roku (nie tylko z okazji zatwierdzania sprawozdań!) i jesteśmy w tym coraz lepsi. Jednak nigdy nie zaszkodzi przypomnieć, że podejmowanie decyzji online w przypadku organizacji pozarządowych jest - po pierwsze - legalne, a po drugie - wymaga odpowiedniej organizacji.
Zatwierdziliśmy sprawozdanie - jesteśmy na finiszu. To co nam teraz zostało to wysłać ją do odpowiednich instytucji. Kiedy wysyłamy sprawozdanie? To zależy od tego kiedy je zatwierdziliśmy. Termin zatwierdzenia sprawozdania i termin jego wysłania są ze sobą powiązane - do tego mamy jeszcze standardowe i przesunięte terminy.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska