Program Dobry Start 300+

     

Szanowni Państwo,


od 1 lipca 2021r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje rządowy program Dobry start 300+ dla uczniów.

 Wnioski o świadczenie 300+  można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną:

·         na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

·         przez bankowość elektroniczną,

·         na portalu empatia.mpips.gov.pl.

 

Do założenia konta PUE ZUS niezbędne są:

·         dokument tożsamości (dowód osobisty/ paszport),

·         adres e-mail,

·         numer telefonu komórkowego.

Do złożenia wniosku 300+ niezbędne są:

·         rachunek bankowy na, który ma być przekazane świadczenie,

·         dane dzieci, na które wnioskowane będzie świadczenie Dobry start,

·         informacje o szkołach, do których uczęszczają dzieci,

·         orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w przypadku dzieci do 24 roku życia,

·         inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia Dobry start np. oświadczenia, orzeczenia sądowe.

 

Elektroniczne wysłanie wniosku daje wymierne korzyści w postaci szybkiego otrzymania w bezpiecznej formie na rachunek bankowy świadczenia.

 

Więcej informacji o programie znajdą Państwo na naszej stronie pod linkiem: Dobry start 300+ oraz w materiałach wideo:

1.       Animowana prezentacja - program Dobry Start (link do YouTube).

2.       Program Dobry start tutorial "Wniosek rodzica" (link do YouTube).

3.       Wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej (link do YouTube).

 

Program Dobry Start to inwestycja w edukację polskich dzieci, dlatego liczymy na Państwa współpracę w zakresie upowszechniania informacji o kampanii oraz organizacji dyżurów. W ramach naszych dyżurów zapewniamy pełne wsparcie i obsługę w zakresie zakładania kont oraz obsługi wniosku o świadczenie 300+.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska