Aktualności

„Generacja 6.0” to program skierowany do podmiotów, które chciałyby zorganizować warsztaty lub zajęcia dla osób 60+.

     

„Generacja 6.0” to program skierowany do podmiotów, które chciałyby zorganizować warsztaty lub zajęcia dla osób 60+.

Co chcemy osiągnąć:

Chcemy przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i technologicznemu osób w wieku 60+, poprzez inicjatywy w obszarze społecznym i technologicznym, mające na celu poszerzanie ich wiedzy oraz rozwijanie ich umiejętności w różnych dziedzinach życia. Dodatkowo, naszym celem jest poprawa sprawności ruchowej i ogólnej kondycji fizycznej seniorów dzięki zabiegom rehabilitacyjnym lub fizjoterapeutycznym, oraz rozwój zainteresowań kulturalnych poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń skierowanych do osób z tej grupy wiekowej.

Na co może być przeznaczone dofinansowanie:

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

  • przygotowanie oraz prowadzenie zajęć, kursów lub warsztatów, o charakterze edukacyjnym lub rehabilitacyjnym, skierowanych do beneficjentów Projektu,
  • zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych, potrzebnych do zrealizowania Projektu,
  • organizację wydarzeń kulturalnych, których koszt nie może przekroczyć 4 500,00 zł brutto,
  • usługę księgową, związaną z Projektem, której koszt nie może przekroczyć 500,00 zł brutto,
  • koordynację Projektu, której koszt nie może przekroczyć 500,00 zł brutto,
  • ewentualne porady specjalistyczne

Termin składania wniosków: od 05.07.2021 r. do 05.08.2021 r.
Więcej na stronie internetowej : https://www.fundacja.bgk.pl/program/generacja-6-0/

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska