Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji charytatywnej "nakrętki dla Hospicjum"

     

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska