ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE NA 2022 ROK!

     


Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” ogłasza nabór na wnioski o dofinansowanie projektów działań zaplanowanych na 2022 rok w obszarach

: Edukacja, Kultura i promocja Polski na świecie, Publikacje, Dziedzictwo kulturowe i historyczne, Aktywizacja środowisk, Pomoc charytatywna i socjalna, Inwestycje oraz wsparcie Mediów*Nabór potrwa od 1 września do 30 września 2021 r.

Tak jak w poprzednich latach, zachęcamy Państwa do składania wniosków związanych z rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości, obroną dobrego imienia Polski oraz działań promujących polską kulturę i historię na świecie.

Wnioski przyjmujemy na załączonych poniżej formularzach, które wypełnione i podpisane należy wysłać na adres e-mailowy: wnioski@pol.org.pl. W kolejnym etapie naboru będzie istniała również możliwość składania wniosków przez system internetowy Benigna, w którym istnieje konieczność rejestracji użytkownika.

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: +48 22 628 55 57 lub +48 500 122 987.

Więcej informacji tutaj: https://pol.org.pl/wniosek/?fbclid=IwAR0onJuNM6vmnuPcvXNTvYrfuov9h9sCWKfXYHpJZ3evXTBmU7XPsQoPXw4 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska