Konkurs interwencyjny

     

Nabór wniosków w konkursie grantowym na projekty interwencyjne wystartował 7 września 2021 r. o godzinie 12:00.
Wnioski można składać w trybie ciągłym w ramach dwóch tur naboru. Pierwsza tura potrwa od 7 września do 30 grudnia br. do godz. 12:00.

W ramach konkursu na projekty interwencyjne dofinansowane zostaną działania, które stanowią szybką odpowiedź na zidentyfikowane przez Wnioskodawców sytuacje kryzysowe, tj. nagłą zmianę sytuacji społecznej lub nasilające się problemy dotyczące konkretnej grupy odbiorczyń i odbiorców. Zakładana interwencja ma odpowiadać na konkretne, pilne problemy i obejmować rozwiązania możliwe do zrealizowania w czasie od 3 do 8 miesięcy.

Projekty te muszą również wpisywać się w jeden z trzech tematycznych obszarów wsparcia w ramach Programu:

  1. 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci),
  2. 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu,
  3. 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska).

Więcej inforamcji tutaj: 
https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkurs-interwencyjny/?fbclid=IwAR0Ya3eAKqRur54HDhtUcQxch0gQuBc3LupLBYZsadijzhEJfA8xWRk4uPA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska