Debata społeczna nad bezpieczeństwem dzieci

     

18 listopada 2013 r. w sali Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie odbyła się debata społeczna „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży to nasza wspólna sprawa”. W spotkaniu wzięli udział rodzice, przedstawiciele samorządów, policji, szkół a także Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty, Wojewódzkiej i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Gościem specjalnym był Komendant Wojewódzki Policji gen. Józef Gdański. W trakcie trwania debaty pracował zespół obserwatorów, który podsumował ponad dwugodzinne spotkanie.

Dziś, powinniśmy wszyscy pracować nad autorytetami dla młodych ludzi - mówił Starosta Ostródzki Włodzimierz Brodiuk - bo wychowanie młodzieży nie powinno odbywać się tylko w szkole ale przede wszystkim w rodzinie. To ojciec i matka powinni być największymi autorytetami dla swoich dzieci. To jest podstawa bezpieczeństwa naszej młodzieży.  

Podczas debaty uznano, że w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży należy przede wszystkim: 
  • Wzmacniać więzi w rodzinie i uświadamiać rodzicom/opiekunom ich znaczenie dla prawidłowego rozwoju psychospołecznego i jako czynnika chroniącego.
  • Przeprowadzać wczesną profilaktykę (organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży, promowanie zdrowego stylu życia, szkoły dla rodziców, oddziaływanie profilaktyczne,  psychoedukacje rodziców i nauczycieli a także poradnictwo).
  • Utworzyć lokalny telefon umożliwiający rodzicom i nauczycielom szybką konsultację w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dzieci, młodzieży.
  • Zwiększyć monitoring w obrębie szkół ze strony Straży Miejskiej i Policji w celu pomocy szkołom w ograniczeniu wychodzenia uczniów poza teren szkoły w czasie przerw i lekcji, aby utrudnić  dostęp do nabywania dopalaczy.

    Debata społeczna cieszyła się dużym zainteresowaniem. Uczestnicy spotkania wnioskowali także o jej kontynuację poprzez cykliczne audycje na antenie lokalnego radia.
    Organizatorem debaty społecznej był Starosta Ostródzki Włodzimierz Brodiuk i Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie podisnp. Krzysztof Fic. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska