Wiadomości

 • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez integrację zawodową w roku 2019

  play Czytaj więcej
 • Nieodpłatna pomoc prawna w CUP

  play Czytaj więcej
 • Harmonogram akcji krwiodawstwa na 2019 r.  Harmonogram akcji krwiodawstwa organizowanych przez PCK w 2019 r.

  play Czytaj więcej
 • III Kiermasz Świąteczny Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego

  play Czytaj więcej
 • III KIERMASZ ŚWIĄTECZNY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU OSTRÓDZKIEGO

  play Czytaj więcej
 • Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych

  play Czytaj więcej
 • Konkurs MON: 11 listopada - Niepodległa


  Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie 
  "Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej" pn. 11 listopada - Niepodległa. 

  play Czytaj więcej
 • Projekt wspierający NGO w powiecie ostródzkim

  play Czytaj więcej
 • Zaproszenie do składania propozycji zadań publicznych na 2019 rok


  Zaproszenie do składania propozycji zadań publicznych na 2019 rok

  play Czytaj więcej
 • Sprawozdanie z realizacji "Rocznego Programu Współpracy Powiatu Ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017"

  play Czytaj więcej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska