Wiadomości

 • Od 1 lipca wyłącznie elektroniczny KRS dla NGO z działalnością gospodarczą

  Ta zmiana miała nastąpić już na początku 2020 roku. Ale termin był przesuwany. Dziś Ministerstwo Sprawiedliwości pisze nam, że kolejnego przesunięcia nie będzie. Od 1 lipca 2021 roku kontakty z rejestrem przedsiębiorców możliwe będą tylko za pośrednictwem systemu elektronicznego. To zmiana ważna dla organizacji pozarządowych z działalnością gospodarczą.

  play Czytaj więcej
 • Równać Szanse - Małe Granty

  Czy uważasz, że w Twojej miejscowości potrzebne są działania rozwijające kompetencje społeczne i emocjonalne młodzieży? Weź udział w konkursie Równać Szanse - Małe Granty i zdobądź nawet 8 500 zł na realizację pięciomiesięcznego projektu, który Ci w tym pomoże! Dla młodych ludzi to ciekawe wyzwanie i szansa na współpracę z innymi!

  play Czytaj więcej
 • Fundacja PGNiG Rozgrzewa Polskie Serca

  Każda lokalna społeczność posiada swoją wyjątkową tożsamość. Kulturę, z której jest dumna, tradycję, którą przekazuje z pokolenia na pokolenie i historię, którą chce upamiętniać. Dlatego Fundacja PGNiG przygotowała program grantowy, którego celem jest wsparcie lokalnych inicjatyw wspierających regionalną kulturę, tradycję i historię. Pula grantów w programie wynosi aż 1 000 000 zł.

  play Czytaj więcej
 • Konkurs POWER: Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych

  play Czytaj więcej
 • Fundusze Dostępna Szkoła

  play Czytaj więcej
 • Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

  „Koła Gospodyń Wiejskich to absolutnie polski fenomen.
  To bardzo ważne, żeby idąc z duchem czasu, kultywować lokalną tożsamość i pielęgnować tradycje.
  Bardzo za to dziękuję.”

  Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda

  1 października 2020 r.

  play Czytaj więcej
 • W czasie epidemii stowarzyszenia i fundacje mogą obradować online

  play Czytaj więcej
 • Jak wypełnić CIT-8 w 2021? PORADNIK

  Wypełnienie deklaracji CIT-8 oraz wysłanie jej do urzędu skarbowego jest obowiązkiem każdej NGO. Standardowo większość organizacji pozarządowych składa deklarację CIT-8 do 31 marca roku następującego po roku, za który się rozliczamy. A co składać? Wiecie, jak wypełnić deklarację? Jeśli nie za bardzo, to dziś koncentrujemy się właśnie na tym, co w środku.

  play Czytaj więcej
 • Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, edycja 2021

  Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), zwana dalej UDPP; podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 UDPP  do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. w ramach  programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 – Edycja 2021.

  play Czytaj więcej
 • KONKURS FUNDUSZU OBYWATELSKIEGO wspieranie lokalnych działań strażniczych w Polsce (edycja 2021)

  play Czytaj więcej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska