Wiadomości

 • Nabór w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa” na 2021 rok

  play Czytaj więcej
 • Nabór do Funduszu Wsparcia Projektu na 2021 r.

  play Czytaj więcej
 • Roczny Program Współpracy na 2021 r.

  Ogłaszamy "Roczny program współpracy Powiatu Ostródzkiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021".
  Dokument ten określa zasady współpracy oraz priorytetowe zadania publiczne, których realizację Powiat będzie wspierać w 2021 roku. Program został skonsultowany z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność Pożytku Publicznego.

  play Czytaj więcej
 • NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU „MAŁY WIELKI POLAK”

  Rozpoczął się nabór wniosków do pilotażowego Programu Ministerstwa Sportu „Mały Wielki Polak - nadzieje olimpijskie”. Wnioski składać można do 15 listopada 2020 roku. Budżet na realizację Programu wynosi 5 milionów złotych.

  play Czytaj więcej
 • Do czwartku wyślij sprawozdanie finansowe do KRS oraz sprawozdanie do bazy OPP

  W czwartek, 15 października upływa ostateczny termin realizacji dwóch obowiązków dotyczących sprawozdań. To obowiązki organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność gospodarczą (są zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców) oraz organizacji pożytku publicznego. Przypominamy, kto i co musi zrobić do 15 października 2020 r.

  play Czytaj więcej
 • Fundusz Wsparcia Kultury

  play Czytaj więcej
 • zaproszenie na spotkanie dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania projektów w zakresie wolontariatu międzynarodowego lub/i projektów lokalnych w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

   Zaproszenie na spotkanie dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania projektów w zakresie wolontariatu międzynarodowego
  lub/i projektów lokalnych w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

  Miejsce spotkania: Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 9, sala konferencyjna nr 112.

  Termin spotkania: 27.10.2020 r. ( wtorek), godz. 10:00-13:00

  Proszę o potwierdzenie przybycia do dn. 17.09.2020 r. na adres: a.rosloniec@powiat.ostroda.p, lub pod nr tel. 89 642-98-52 

  play Czytaj więcej
 • Dotacje Fundacji mBanku

  Program przewiduje dofinansowanie projektów dotyczących edukacji matematycznej oraz okołomatematycznych projektów rozwojowych. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność statutową ponad 1 rok, uczelnie wyższe, biblioteki, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe a także inne placówki oświatowo-naukowe.

  play Czytaj więcej
 • Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO

  Wnioski o dofinansowanie kosztów obozów sportowych odbywających się w terminie od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku mogą składać organizacje pozarządowe powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj.:  związki stowarzyszeń, stowarzyszenia i fundacje.

  play Czytaj więcej
 • Program RITA - Przemiany w regionie. Konkurs na projekty partnerskie

  Granty na współpracę polskich organizacji pozarządowych z partnerami z następujących krajów: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan.

  play Czytaj więcej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska