Wiadomości

 • Zaproszenie do składania propozycji zadań publicznych na 2019 rok


  Zaproszenie do składania propozycji zadań publicznych na 2019 rok

  play Czytaj więcej
 • Sprawozdanie z realizacji "Rocznego Programu Współpracy Powiatu Ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017"

  play Czytaj więcej
 • Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - możliwość zgłaszania uwag

  play Czytaj więcej
 • Konkursy ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w 2018 roku (Fundusze Centralne, Fundusze Wojewódzkie oraz Fundusze Prywatne)

  play Czytaj więcej
 • Harmonogram akcji krwiodawstwa na 2018 r.

  play Czytaj więcej
 • II KIERMASZ ŚWIĄTECZNY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU OSTRÓDZKIEGO

  play Czytaj więcej
 • Zaproszenie do składania propozycji zadań publicznych na 2018 r.

  Zaproszenie do składania propozycji zadań publicznych na 2018 r. 

  play Czytaj więcej
 • EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH - – dostosowanie do nowych przepisów

  Stowarzyszenie zwykłe – dostosowanie do nowych przepisów
  EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 

  play Czytaj więcej
 • I Kongres Warmińsko-Mazurskich Organizacji Kresowych

  play Czytaj więcej
 • Możliwość zgłaszania uwag do uproszczonej oferty - zgodnie z art 19a ustawy

  play Czytaj więcej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska