ANKIETA

Ankieta dotycząca działalności organizacji pozarządowych w powiecie ostródzkim.

XIII Powiatowy Samorządowy Konkurs Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych"

     

XIII Powiatowy Konkurs Samorządowy Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”
11 marca 2015r. od godz. 16:00 w Centrum Użyteczności Publicznej, przy ulicy Jana III Sobieskiego 9, miała miejsce Gala „Ośmiu Wspaniałych”, która była poświęcona wyróżnieniu 8 najbardziej aktywnych społecznie młodych ludzi z Powiatu Ostródzkiego, którym zostały przyznane tytuły „Wspaniały Powiatu Ostródzkiego”. Natomiast Laureat Konkursu będzie reprezentować Powiat Ostródzki w XXI Ogólnopolskim Samorządowym Konkursie Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.
Gospodarzem Gali był Starosta Ostródzki, Andrzej Wiczkowski. Organizatorami imprezy Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu reprezentowane przez dyrektor szkoły Grażynę Lipińską oraz Wydziału Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego reprezentowany przez naczelnik Jolantę Dakowską. Zaproszenie przyjęły osoby reprezentujące władze powiatu i miasta Ostródy, pełnomocnik Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Joanna Glezman, dyrektorzy szkół, nauczyciele, przedstawiciele organizacji pozarządowych, opiekunowie wolontariatu, rodzice nominowanych wolontariuszy, przyjaciele idei wolontariatu.
 Myślą przewodnią Gali były słowa Gandthi’ego „Najlepszą drogą do odnalezienia samego siebie jest zagubienie się w służeniu innym.”.  Nominowanymi do XIII Edycji Konkursu są:
Dominika Dymczyk, Natalia Laskowska, Paulina Lendzioszek
z Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu
 
Julia Kłosowska z Publicznego Gimnazjum w Dąbrównie
 
Karolina Pniewska, Julia Potaś
ze Wspólnoty "Wiara i Światło" przy parafii Św. Franciszka z Asyżu w Ostródzie
 
Aleksandra Miazga zZespółu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie
 
Milena Sochocka z Zespołu Szkół im. S. Staszica w Ostródzie
 
Aleksandra Kupczyk, Aleksandra Olga Ohirko z Zespołu Szkół Licealnych w Morągu
 
Aleksandra Dams z Zespołu Szkół Salezjańskich w Ostródzie
 
Aleksandra Chorążewicz, Oliwia Chorążewicz z Zespołu Szkół w Lipowie
 
Paulina Stecewicz
z Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu
 
Patryk Marchlewski z Zespołu Szkół Rolniczych W. Witosa w Ostródzie
 

 
Z 15 nominowanych wyłoniono „Ośmiu Wspaniałych”. Wyboru ósemki dokonało
Jury Konkursu w składzie:
-ks. Paweł Sufleta,  Proboszcz Parafii pw. Św. Jana Bosko w Ostródzie
-Irena Anna Rubczewska,  Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie
-Bożena Janowicz,  Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Ostródzie
-Anna Gazda,  Wicedyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia Na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, koło w Ostródzie
-Stanisław Makowski,  Kierownik Biura Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża                       w Ostródzie
-Grzegorz Kastrau,  Radny Rady Powiatu w Ostródzie
-Jolanta Dakowska, Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Współpracy z Sektorem Pozarządowym Starostwa Powiatowego w Ostródzie
 
Jury podjęło następującą decyzję. Tytuł „Wspaniały Powiatu Ostródzkiego” za swoje dokonania uzyskali:
Oliwia Chorążewicz,  Aleksandra Dams,  Aleksandra Kupczyk,  Natalia Laskowska,
Patryk Marchlewski,  Aleksandra Miazga,  Aleksandra Olga Ohirko,  Milena Sochocka
Laureatką XIII Edycji Powiatowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” została:                      
Aleksandra Dams z Zespołu Szkół Salezjańskich w Ostródzie
Będzie reprezentować Powiat Ostródzki w XXI Ogólnopolskiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.
Po ceremoniach wyróżnienia, wręczenia nagród, dyplomów, serdeczne podziękowania zostały skierowane do rodziców, opiekunów, dyrektorów szkół, nauczycieli, przedstawicieli organizacji pozarządowych, za przygotowanie wolontariuszy do konkursu, za promowanie idei wolontariatu.
Na zakończenie gali został odśpiewany hymn Fundacji „Świat na Tak”, Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu „Ośmiu Wspaniałych” w Warszawie.
Nagrody dla nominowanych ufundował Starosta Ostródzki Andrzej Wiczkowski, Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, dyrektor Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej Marlena Rogowska, prezes Stowarzyszenia Miłośników Szeląga, Grażyna Wrona.
Uroczystość uświetnił występ wolontariuszy Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu
pt. „Zagubić się w służeniu innym…”, pod opieką artystyczną Doroty Bierć.  W programie:
„Czasem nagle smutniejesz” (słowa Adam Ziemianin)      „Szczęście” (słowa: Bolesław Leśmian),
„Nie brooklyński most (słowa: Edward Stachura”      „Dla Elizy” – Ludwig van Beethoven – miniatura fortepianowa      „Preludium e-moll op.28 nr 4” – Fryderyk Chopin       
„Wiosenna pieśń radości” (repertuar kabaretu POTEM)
Uroczystość zakończyła się wspólnym poczęstunkiem, który przygotowali pracownicy Gimnazjum.
Szanowni Państwo, spotkamy się na XXI Ogólnopolskiej Gali Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” w Ostródzie 12-14 czerwca 2015r.
 
Wydział Kultury, Sportu i Współpracy z Sektorem Pozarządowym
PREZENTACJA
Szczęśliwa Ósemka - link

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska